Cổng chính dẫn vào Giếng Ngọc - Đền Cùng, Bắc Ninh

Đầu tháng đi lễ đền Cùng – giếng Ngọc thành phố Bắc Ninh

bởi Bắc Ninh Online
0 Bình luận 43 lượt xem