Bắc Ninh: Gần chục hộ dân có nguy cơ không nơi dung thân vì buộc nhường đất cho dự án

Bắc Ninh: Gần chục hộ dân có nguy cơ không nơi dung thân vì buộc nhường đất cho dự án

bởi Bắc Ninh Online
0 Bình luận 7 lượt xem