Cổng chính dẫn vào Giếng Ngọc - Đền Cùng, Bắc Ninh

Đầu tháng đi lễ đền Cùng – giếng Ngọc thành phố Bắc Ninh

Cách trung tâm thành phố Bắc Ninh 5,6km, chỉ mất khoảng 15 phút chúng tôi đã có mặt tại Đền Cùng – Giếng Ngọc – nơi gắn liền với nhiều câu chuyện... Read more »