Cây xưa 200 năm tuổi được bán với giá 26 tỷ đồng

Bán cây sưa 26 tỷ ở Bắc Ninh: Mỗi người dân được chia từ 5 – 10 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Văn Hiến, từ số tiền bán cây sưa 26 tỷ đồng, mỗi nhân khẩu trong thôn đã được chia 10 triệu đồng, phụ nữ đi lấy chồng hay người... Read more »