10 câu nói đáng nhớ của nhà bác học thiên tài Stephen Hawking

Câu chuyện về cuộc đời của Stephen Hawking được coi như một huyền thoại và nhiều câu nói của nhà bác học này rất đáng để mọi người đọc và suy ngẫm.... Read more »